قطعه سازی

ساخت قطعات پیچیده صنایع بسته بندی و چاپ برای کارخانجات چاپ و بسته بندی

gh1

gh2

خط تولید کیسه های حجم دار برای بسته بندی مواد پودری

ghetesaz1

یاتاقان توربین نیروگاه

ghetesaz

یاتاقان بابیتی ژنراتورها

ساخت قطعات صنعتی برای صنایع پتروشیمی کشور از قبیل برینگ هاوزینگ ها و برنرها و ….

12

ساخت انواع قطعات سبک و سنگین برای کارخانجات تولید ادوات نظامی کل کشور