ساخت پوسته توربین بخار طرح الین اتریش

pp1pp2

بررسی های اولیه توربین های نیروگاهی

pp3

بررسی های نرم افزاری متالوژیکی با همکاری نمایندگی  یک شرکت سویسی

pp4

قالب (مدل) ریخته گری با استفاده از روش فوم بلاست

pp5

قالب (مدل) ریخته گری با نمایش سیستم تغذیه

pp6

قالب ماسه با نمایش سیستم راهگاه ذوب

pp7

ذوب ریز ی فولاد آلیاژی قطعه به وزن تقریبی سی تن در شرکت سدید ریخته گر با سه پاتیل همزمان

pp8

UT&MT(تستهای  غیر مخرب) بمنظور تشخیص عیوب احتمالی ریخته گری   

pp9

عملیات حرارتی (تنش زدائی)

pp10

 کارشناسان و تعدادی از نیروهای ارزشمند سدید ریخته گر

pp11

آغاز عملیات ماشینکاری با فرز دروازه ای در شرکت توس نیرو

pp12

عملیات سوراخکار ی با دریل رادیال سنگین در شرکت توس نیرو

pp13

عملیات  ماشینکاری داخلی  با میلینگ بورینگ شرکت پولادسا

pp14

تکمیل نهائی عملیات ماشینکاری در شرکت پیله وران